Napsugár

„ Az én óvodám,
Csuda klassz egy hely,
Sok kisgyermek nőtt
Falai közt fel.”

Óvodánk, a Napsugár Óvoda, az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény tagóvodája. Ezt a nevet 2005-ben a 110. nevelési év végén vettük fel. Az újjáépített, korszerű intézmény 5 csoportjába jelenleg 134 gyermek jár, halmozottan hátrányos helyzetű 26 %. Csoportjaink részben osztott, vagy vegyes életkorúak. 10 fő óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.
Az óvodai munkát 5 fő szakképzett dajka, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens és 1 fő mosónő segíti.
SNI-s gyermekeink fejlődését fejlesztő pedagógus és gyógypedagógus segíti 1999. óta dolgozunk a tevékenység-központú helyi nevelési programmal.
2004 és 2006 között a HEFOP 2.1.3. pályázat konzorciumi tagként kidolgoztuk az óvodánk Integrációs Pedagógiai Programját, melynek elemei ekkor még óvodára vonatkozó miniszteri rendelkezés híján az iskolai elemek óvodai adaptációja voltak. A kolleganők felkészültek ezen időszakban az elemek beépítésére a mindennapok gyakorlatába (multikultúra, anyanyelvi nevelés, kooperáció, patrónusi rendszer működtetése stb.). 2007-ben az óvodai integrációs program minisztériumi rendeletben való megjelenését követően átdolgoztuk a programunkat. Az előbb felsorolt sarkalatos elemek azonban a mai napig gyakorlatunkban jelen vannak. Ezt követően az óvodai fejlesztő program dokumentációs rendszerét is elkészítettük.
2006. szeptemberétől a kulcs-kompetenciák beépülésével, az integrált nevelést felvállalva még inkább érvényesül a komplex, illetve a differenciált képességfejlesztés elve, gazdag tartalmú tevékenységrendszerbe ágyazva.
Szemléletünket és a gyakorlati munkánkat a gyermekcentrikusság, a tudatosság és a hatékonyságra való törekvés jellemzi.
Célunk a teljes gyermeki személyiség- fejlesztés, az iskolai életmódra és a társadalmi gyakorlatra való felkészítés a tevékenységek által.

Az óvodai élet tevékenységformái:
A játék kicsiben maga az élet, mely az óvodai tanulás legfontosabb színtere.
A társas és közösségi tevékenység a másokkal való kommunikáció és  kooperáció érdekében szerveződik.

A munka, melyet a gyermek játékként él meg.
A szabadidős tevékenység önállóságra, együttműködésre nevel és lehetőséget nyújt a szülők bevonására is.
Óvodánk sajátos arculatát az „ Óvodára hangoló” elnevezésű munka-közösségünk adja. Célja, hogy a gyermekek még gazdagabb tevékenységekben részesüljenek, illetve a leendő óvodásaink számára programot biztosítson.
Ennek keretén belül kerül megrendezésre:

  • A „Kismama-klub”, mellyel a leendő ovisok és szüleik a havonta megszervezett tartalmas és hangulatos kikapcsolódást biztosító tevékenységeken keresztül közvetlenebb kapcsolatba kerülhessenek az óvoda épületével, leendő óvónőikkel és egymással.
  • Mikulás-délután a kétéves gyermekek számára.
  • Óvodánkba járó gyermekek szüleinek szervezett kézimunka foglalkozások.
  • Ünnepi vásárok „ovis-turik” ősszel és tavasszal.
  • „Gyermekek délutánja” – nyílt gyermeknap gazdag programmal a városrész gyermekeinek számára.
  • Városi szintű gyermekrajz pályázat kiírása és ünnepélyes eredményhirdetés megrendezés a Környezetvédelmi Világnap alkalmából.

Óvodánk elérhetősége:

Napsugár Óvoda
4060 Balmazújváros,
Kossuth u.19.
(52) 580-048

Vélemény, hozzászólás?